OFERTA

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów:

    prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPIR)prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnychprzygotowanie rocznych zeznań podatkowychprowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)przygotowanie oraz składanie w imieniu Klienta comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Rozliczenia na zasadach ryczałtu:

    prowadzenie ewidencji przychodówprowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami)

Rozliczenia na zasadach podatku VAT:

    przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VATprzygotowanie i składanie deklaracji VATprzygotowanie i składanie deklaracji VAT-EUkompleksowa obsługa w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Usługi rozliczania płac:

    zgłaszanie pracodawcy i pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUSsporządzanie i składanie do ZUS deklaracji rozliczeniowychsporządzanie list płacsporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczegorozliczanie podatku dochodowego od pracowników PIT-4sporządzanie deklaracji ZUSsporządzanie raportów/sprawozdań PFRONprowadzenie ewidencji zatrudnieniazakładanie, prowadzenie i aktualizowanie teczek akt osobowych pracowników

PONADTO:

    obliczanie podatku od dochodów z najmudoradztwo finansowe i kredytowesporządzanie wniosków VZM – zwrot VAT od niektórych materiałów budowlanychobsługa i szkolenia BHP
Sprawdź nasz cennik